Życzenia

boze-narodzenie_muzeum_2016

______________________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2016 r. na mocy umowy z dnia 11.04.2016 r.
pomiędzy Archidiecezją Warszawską
a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Wiceprezesem Rady Ministrów, Panem prof. dr. hab. Piotrem Glińskim
powstała państwowa instytucja kultury pod nazwą

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

dyrektor: Marcin Adamczewski
z-ca dyrektora ds. muzealnych: Piotr Dmitrowicz
kierownik Działu Nauki i Informacji: Ewa K. Czaczkowska

Wszelkie zapytania odnośnie nowo powstałej instytucji
prosimy kierować na adres siedziby biura:
al. Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa
Tel. +48 22 201 97 14
e-mail: biuro@muzeumjp2ipw.pl