Galeria zdjęć I pielgrzymka

Na znak powitania Jan Paweł II klęka i całuje ziemię

Powitanie, w imieniu władz papieża witał Henryk Jabłoński
a w imieniu Episkopatu – Prymas Stefan Wyszyński

Pierwszą mszę świętą Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił na Placu Zwycięstwa

Przejazd ulicami Warszawy

Ojciec Święty w Krakowie

Na Cmentarzu Rakowieckim Jan Paweł II modlił się przy grobie rodziców i brata

Okno przy ulicy Franciszkańskiej 3 – miejsce wieczornych spotkań papieża z młodzieżą