O nas

Jan Paweł II i Stefan Kardynał Wyszyński są kluczowymi postaciami dla zrozumienia dziejów Kościoła i Polski w XX stuleciu. Z perspektywy ich doświadczenia można przyjrzeć się zbiorowym losom narodu i Kościoła polskiego w minionym stuleciu. Ich dokonania uczyniły z polskości ważny punkt odniesienia dla kultury współczesnej. Wkład tych dwu wielkich postaci w duchową, moralną, cywilizacyjną i społeczną przemianę, jaka dokonała się w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wart jest uhonorowania przez zorganizowanie Muzeum im poświęconego.

Muzeum ma umożliwić pogłębioną refleksję nad życiem i nauczaniem Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia. Koncentrować się będzie wokół wątków polskich w życiu św. Jana Pawła II. Jednocześnie będzie to pierwsza tego rodzaju ekspozycja poświęcona osobie Prymasa Wyszyńskiego. W nowoczesny sposób będzie kształtować  wrażliwość odwiedzających, podtrzymując pamięć o świętym Janie Pawle II i Prymasie Tysiąclecia, ich roli w dziejach Polski i świata. Szczególnie jest to ważne w przypadku młodych Polaków, którzy nie pamiętają już osobiście Prymasa Wyszyńskiego i coraz słabiej pamiętać będą św. Jana Pawła II.

Misją Muzeum jest historyczna, kulturalna i patriotyczna edukacja odbiorców  zabranych w niezwykłą podróż przez najważniejsze wydarzenia współczesnej historii Polski, ukazywane w perspektywie życia i posługi dwóch wielkich Polaków. Ekspozycja główna przyszłego Muzeum obejmuje zakres czasowy od narodzin Prymasa Tysiąclecia w 1901 r. do śmierci Jana Pawła II w 2005 r.