Współpraca z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego