Wizyta nauczycieli z Litwy i Łotwy

Spotkanie edukacyjno-promocyjne pracowników Muzeum z nauczycielami i dyrektorami szkół polskich z Litwy i Łotwy.

 

 

W dniu 24 października 2018, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie gościło 32 nauczycieli i dyrektorów szkół polskich z Litwy i Łotwy.

 

W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej, odbyło się spotkanie o charakterze edukacyjno-promocyjnym.

 

Agnieszka Jaśkiewicz, Kierownik Działu Promocji i Edukacji, przeprowadziła warsztat "O efektywności i zarządzaniu z... Prymasem Wyszyńskim". Pani Agnieszka odwoływała się do codziennej pracy nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz podawała przykłady dotyczące możliwości wykorzystania nauczania Prymasa w efektywnym zarządzaniu szkołą.

 

 

 

O budowie Muzeum, scenariuszu budującej się ekspozycji i artefaktach, które są w zbiorach Muzeum opowiedział Piotr Dmitrowicz, Z-ca Dyrektora ds. Muzealnych. Nie zabrakło wątków związanych z aresztowaniem Prymasa oraz z wyborem Polaka na Papieża. Rocznice tych wydarzeń - odpowiednio 65 i 40 obchodziliśmy we wrześniu i październiku. Goście z Litwy i Łotwy obejrzeli także krótki film dot. aresztowania, który wraz z przekazanym scenariuszem lekcji i skryptem mogą stanowić punkt wyjścia do przeprowadzania zajęć lekcyjnych w szkołach.

 

 

 

Z kolei o związkach Bohaterów Muzeum z Litwą i Łotwą opowiedział Pan Grzegorz Polak, Kierownik Działu Merytorycznego. Pan Grzegorz oprowadził również gości po Domu Arcybiskupów i ogrodzie.

 

 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego będzie kontynuowało współpracę edukacyjną z nauczycielami i dyrektorami szkół z Litwy i Łotwy.