Pierwszy chaczkar dedykowany Janowi Pawłowi II

 

       Przed Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie 22 września br. poświęcony został chaczkar, ormiański kamienny krzyż, który będzie upamiętniał Jana Pawła II, wielkiego przyjaciela Ormian. Chaczkar ufundowali: abp Rafaël Minassian, ordynariusz Europy Wschodniej dla Ormian katolików, oraz ambasador Armenii w Polsce, Edgar Ghazaryan, który kończy swą misję dyplomatyczną w Polsce.

       Poświęcenie krzyża nastąpiło po Mszy św. odprawionej w rycie ormiańskim przez arcybiskupa Minassiana, w której uczestniczył kard. Kazimierz Nycz, ordynariusz wiernych obrządku ormiańskiego w Polsce. Liturgia miała charakter dziękczynny: była sprawowana w setną rocznicę ustanowienia pierwszej Republiki Armenii, setną rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę oraz czterdziestą rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.

       Na zbieżność rocznic zwrócił uwagę w homilii abp Minassian, który powiedział: „W roku odzyskania niepodległości i Polski i Armenii dziękujemy tym wszystkim, którzy poświęcili się i ofiarowali życie za naszą wolność”.

       Pod koniec Mszy św. przemówił kard. Nycz, który mówił o „braciach Ormianach”, należących do jednego z najstarszych Kościołów chrześcijańskich. Wspomniał o ich trwającej blisko siedem wieków „kreatywnej obecności” w Polsce, a jako postać symbolizującą braterstwo Polaków i Ormian wymienił ormiańskiego arcybiskupa lwowskiego, Józefa Teodorowicza, wielkiego polskiego patriotę.

       Metropolita warszawski zwrócił uwagę na wspólnotę losów obu narodów, zwłaszcza ich trudną drogę do wolności, w przypadku Ormian znaczoną ludobójstwem w 1915 r. Kard. Nycz wyraził życzenie, aby postawiony przed Świątynią Opatrzności Bożej chaczkar był symbolem współdziałania, bliskości i serdeczności pomiędzy Polakami a Ormianami.  

       Ambasador Edgar Ghazaryan uznał uroczystość za „historyczny dzień dla wszystkich Ormian w Polsce”. Wyraził radość, że przed jednym z najważniejszych kościołów w Polsce stanął krzyż upamiętniający wielkiego syna polskiej ziemi, pierwszego papieża, który oficjalnie uznał ludobójstwo Ormian. Ghazaryan przypomniał, że w 2001 r. Jan Paweł II razem z jego rodakami świętował w Eczmiadzynie, duchowej stolicy Armenii, 1700. rocznicę chrześcijaństwa w tym kraju.    

       Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Marcin Adamczewski, inicjator wraz z ambasadorem Armenii ustawienia chaczkaru przed Świątynią Opatrzności Bożej, dla zilustrowania bliskości Papieża z narodem armeńskim, zacytował fragment jego przemówienia pożegnalnego z Erywania, w którym znalazły się m.in. takie słowa: „ Dziękuję tobie, ludu Armenii, za ciepło twojej przyjaźni, za modlitwę, jaką wspólnie wznosiliśmy, za twoje gorące pragnienie jedności chrześcijan. Dziękuję przede wszystkim za świadectwo twojej wiary; wiary, której nigdy nie porzuciłeś w mrocznych czasach; wiary, która pozostaje głęboko zakorzeniona w twoich rodzinach i w twoim życiu narodowym”.

        Podczas Mszy św. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego wykonał „Psalm chwały”, skomponowany przez Krzysztofa Marię Teodorowicza na 650-lecie katedry ormiańskiej we Lwowie. Po liturgii chór zaśpiewał antyfonę „Ave, Regina caelorum” oraz „Modlitwę za Armenię” skomponowaną przez tego samego kompozytora do słów modlitwy Jana Pawła II, zmówionej w 2001 r. w Cycernakaberdzie, mauzoleum upamiętniającym ludobójstwo 1,5 mln. Ormian.

        Po Mszy św. odsłonięty przez kard. Nycza i ambasadora Ghazaryana chaczkar został obmyty woda i winem, a potem namaszczony olejem. Przedstawiciele Sejmu RP oraz Ormian polskich złożyli wieńce i kwiaty. Wzruszony ambasador Armenii przylgnął do krzyża i trwał w tym geście przez dłuższą chwilę.

       Ormianie są pierwszą nacją, która postawiła swój znak przed Świątynią Opatrzności Bożej.    

Chaczkar stanął w tym miejscu dzięki współpracy ambasady Armenii w Polsce, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Centrum Opatrzności Bożej.

 

(gp)

 

20180922 114513 700

 

20180922 134053 700

 

20180922 134513 700

 

20180922 1340260 700