X Dzień Dziękczynienia

Z okazji X Dnia Dziękczynienia udostępniliśmy zwiedzającym przyszłe pomieszczenia ekspozycyjne. W jednej z sal zaprezentowaliśmy nieemitowany dotąd materiał filmowy z 1957 r. Były to uroczystości 950 - lecia klasztoru na Świętym Krzyżu, z udziałem Prymasa Wyszyńskiego. Zwiedzający zapoznali się także z projektem strefy papieskich pielgrzymek światowych, gdzie główny eksponat stanowić będą znaczki pocztowe, wydawane przez cały pontyfikat papieża. Wszystkie odwiedzające nas osoby zostały obdarowane biuletynem, przygotowanym specjalnie z tej okazji.
Gościliśmy ponad 600 osób. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i obecność.

 

Fot. Paweł Sobczyk

 

Muzeum 005

 

Muzeum 008

 

Muzeum 013

 

Muzeum 019

 

Muzeum 3

 

Muzeum 017

 

Muzeum 20