Poszukujemy pamiątek

"Proszę Was abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością (...) abyście nie podcinali sami tych korzeni,

z których wyrastamy (...). Proszę Was o to".

 

Jan Paweł II, Kraków 1979

 

Prosimy Was, pomóżcie nam zachować to dziedzictwo.

Czekamy na zdjęcia i filmy, które robiliście 2 czerwca 1979 roku na placu Zwycięstwa w Warszawie.