Współpraca z UKSW

27 kwietnia 2017 r. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego podpisały list intencyjny o podjęciu współpracy naukowo – badawczej w celu utrwalenia historycznych dokonań Prymasa Tysiąclecia i Papieża Polaka dla Narodu i Państwa Polskiego.

 

fot. UKSW

 

 

20170427 ListIntencyjny